Pomoc Chrome:

Pomoc Opera: Kliknji instrukcje
getLinks(); ?>